• موبایل :‌
  • ۰۹۱۴۹۲۷۰۷۹۶
در ۱۳۹۶ مهر ۲۳, ۱۲:۵۱

روز رئیس (مدیر و رهبر )مبارک.

تعریف مدیریت

فرآیند برنامه ریزی، سازماندهی، هدایت و نظارت بر کار اعضاى سازمان و کاربرد کلیه منابع قابل دسترسى براى رسیدن به هدفهاى تعیین شده سازمان را «مدیریت» مى گویند.

«مدیریت» به عنوان « هنر انجام دادن کارها به وسیله دیگران» نیز تعریف

 شده است.

چرا که مدیر با اتخاذ تدابیرى براى انجام کارها توسط دیگران و نه شخص مدیر به اهداف سازمان نایل مى شود.

تعریف رهبرى

فرآیند نفوذ در دیگران و برانگیختن آنها براى همکارى با یکدیگر در جهت تحقق هدف هاى گروهى را «رهبری» مى گویند. یا مى توان گفت: رهبرى استفاده از فرآیند ارتباطات در موقعیتى خاص براى اعمال نفوذ در میان افراد و جهت دادن آنها به سوى مقاصدى مشخص است. و یا رهبرى فرآیند نفوذ در دیگران است به طورى که آنها با اشتیاق و جدیت در دستیابى به اهداف سازمانى تلاش نمایند.«رهبری» را اصولاً «هنر نفوذ در دیگران» مى دانند. بدین معنى که پیروان به دلخواه نه از روى اجبار، از رهبر اطاعت مى کنند.بنابراین، منظور از رهبرى به طور عام، تأثیر گذارى بر افراد و انگیزش آنان به طورى است که از روى میل، علاقه و با اشتیاق براى دستیابى به هدف هاى گروهى تلاش کنند.

برخى از خصوصیات عمده براى رهبران موفق

برخى اعتقاد دارند که یک شخص یا رهبر متولد مى شود یا نه. از نظر این افراد رهبران ابرمردانى هستند

که به علت ویژگى هایى که موهبت الهى است شایستگى رهبرى پیدا کرده اند،

بنابراین کسانى مى توانند نقش رهبرى را در سازمان ایفا کنند که داراى خصوصیاتى چون هوشمندی،

برونگرایی، تسلط بر خود، اعتماد به نفس، سخنورى و جاذبه کلام، زیبایى و جذابیت سیما و چهره و مانند آنها باشند.

از جمله خصوصیات عمده اى که براى رهبران ذکر مى شود، مى توان به موارد زیر اشاره کرد:

۱-   هوش: تحقیقات انجام شده بر روى رهبران موفق سازمانى نشان مى دهد

که هوش آنان از میانگین هوش پیروان و زیردستانشان بیشتر است.

۲-    خصوصیات ظاهرى و فیزیکى مانند قد، سیما و حرکات دست

 

.

۳-    بلوغ اجتماعى و وسعت دید: رهبران از جهت عاطفى با ثبات و داراى اعتماد به نفس اند

و نسبت به مسایل و رویدادهاى اطراف خود دید و بینش وسیعى دارند.

۴-    رهبران شخصیت برونگرا دارند.

۵-    انگیزه هاى توفیق طلبى و نیل به هدف: رهبران داراى انگیزه هاى قوى براى موفقیت هستند و توفیق طلب اند.

۶-    خصوصیات شغلى مانند پشتکار و تلاش و ابداع و ابتکار.

۷-    خصوصیات اجتماعى مانند مرتب اجتماعى و سیاسى.

۸-    انسانگرایى: انسانگرایى و تاکید بر ارزش انسانها خصوصیت بارز دیگر رهبران موفق است.

هر چند که عده اى عقیده دارند که توانایى رهبرى با خصوصیت فرد یا ویژگى هاى موروثى قابل بیان است،

ولى باید این نکته را در نظر داشت که مى توان براى رهبر خوب شدن آموزش دید و با برنامه هاى آموزشى یک رهبر موفق شد.

 

روز رئیس (مدیر و رهبر )مبارک

حاکم دلها بودن را گویند رهبری

حکم کتبی را گویند مدیریت

علی سلیمانپور

alisoleimanpour.ir

بدون نظر


لطفا نظر خود را بنویسی

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مشاوره فردی و کسب وکار : ۰۹۱۴۹۲۷۰۷۹۶