• موبایل :‌
  • 09124895786 - 09149270796
در ۱۳۹۶ آبان ۰۵, ۲۲:۱۹

اگر یک میلیارد تومان پول برنده شوید چکار می کنید؟

قبل از میلیونر یا میلیاردر شدن اول باید ذهن آدمی قبول کند که شرایط شو دارد-علی سلیمانپور

اعداد داخل پرانتز نماد عمل توان هستند ” ده به توان نه” و يا “ده به توان دوازده” 

این الگوحدود سال ۱۴۸۴میلادی به وسیله نیکولاس چاکوئت (۱۴۸۸-۱۴۴۵Nicolas Chuquet) که اولین فرد فرانسوی نویسنده مقاله ی جبری بود، ابداع شد.

چاکوئت برای نام گذاری آن سری از اعداد بزرگ که توان هایی از ۱۰هستند از۰۰۰/۱۰۰۰ شروع کرد و آن را میلیون نامید.

سپس توان های متوالی میلیون را به صورت ۱۰ یا همان ۱۰۰۰۰۰۰ مرتب نمود

و به گونه ای که در ستون سمت راست جدول زیرمشاهده می کنید نام گذاری کرد.

هرچند که با گذرایام موضوع به همین سادگی باقی نماند. درقرن هفدهم، تعدادی از ریاضیدانان با نفوذ فرانسوی تصمیم گرفتند

ازهمان نام ها برای نشان دادن توان های متوالی۱۰۰۰ یعنی ۱۰یاهمان ۱۰۰۰ به گونه ای که در ستون وسط جدول زیر مشاهده می شود استفاده کنند.

اين انحراف از سیستم چاکوئت عملی تر و بهتر به نظر می رسید وهمان سیستمی است که امروزه درایالات متحده آمریکا به کار می رود

(عدد ۰۰۰ ۰۰۰ ۱۰۰۰ را یک بیلیون می نامند). درسال ۱۹۴۷ نخست وزیردولت بریتانیا، هارولد ویلسون به مجلس عوام اطلاع داد

که ازاین پس در آمارهای دولتی کلمه بیلیون به جای ۱۰ به کارمی رود. این عمل در تایید و موافقت با آمریکا بود.

هرچند که سیستم اصلی چائوکت هنوز هم در بریتانیا به کارمی رود. توصیه می شود ازچنین کلماتی در ارتباطات بین المللی استفاده نشود!

بعد ازاستفاده ازسیستم آمریکایی، فرانسه درسال ۱۹۴۸ به سیستم اصلی چائوکت برگشت

وهمچنین این سیستم برای استفاده درمباحث علمی درمجامع بین المللی مورد تصویب قرارگرفت

ودرسال ۱۹۶۱هر سیستم دیگری غیر قانونی اعلام شد.سیستم آمریکایی در روسیه نیز استفاده می شود به جز میلیارد که به جای بیلیون به کار می رود


برای خواندن عدد های خیلی بزرگ نامی را به کار می بریم که اروپائیان از ریشه واژه های لاتینی ، یا زبانهای دیگر اروپایی برای آنها انتخاب کرده ا ند. 
بعضی از این عددها اینهاست:

یک میلیون ۱٫۰۰۰٫۰۰۰

میلیون ( million) یعنی هزار هزار، در زبان لاتینی mille به معنی هزار به کار رفته است.

در گذشته ما این عدد را دو کـُـرور می نامیدیم. کـُـرور واژه ای هندی است

که در زبان فارسی به معنی پانصد هزار به کــار می رفت. یک میلیون یک دستهٔ سه تایی صفر بیشتر از هزار دارد.

یک بیلیون ۱٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰

بیلیون ( billion) یعنی هزار میلیون. در بعضی کشورها این عدد را میلیارد ( milliard) می نامند. در زبان لاتین bi به معنای دو است.

یک بیلیون دو دستهٔ سه تایی صفر بیشتر از هزار دارد.

یک تریلیون ۱٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰

تریلیون ( trillion) یعنی هزار بیلیون. در زبان لاتین tri به معنای سه است.

یک تریلیون سه دستهٔ سه تایی صفر بیشتر از هزار دارد.

یک کادریلیون ۱٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰

کادریلیون ( quadrillion) یعنی هزار تریلیون. quad به معنی چهار است.

یک کادریلیون چهار دستهٔ سه تایی صفر بیشتر از هزار دارد.

یک کـَـنتیلیون ۱٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰

کـَـنتیلیون ( quintillion) یعنی هزار کادریلیون. quint به معنی پنج است.

یک کنتیلیون پنج دستهٔ سه تایی صفر بیشتر از هزار دارد.

یک سیکستیلیون ۱٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰

سیکستیلیون (sixtillion – séxtillion) یعنی هزار کـَـنتیلیون. séx به معنی شش است.

یک سیکستیلیون شش دستهٔ سه تایی صفر بیشتر از هزار دارد.

یک سـِـپتیلیون ۱٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰

سپتیلیون ( septillion) یعنی هزار سیکستیلیون. sept به معنی هفت است.

یک سپتیلیون هفت دستهٔ سه تایی صفر بیشتر از هزار دارد.

یک اُکتیلیون ۱٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰

اُکتیلیون( octillion) یعنی هزار سپتیلیون. oct به معنی هشت است.

یک اکتیلیون هشت دستهٔ سه تایی صفر بیشتر از هزار دارد.

یک نونیلیون ۱٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰

نونیلیون( nonillion) یعنی هزار اکتیلیون. non به معنی نـه است. یک نونیلیون نه دستهٔ سه تایی صفر بیشتر از هزار دارد.

یک دسیلیون ۱٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰ ۰٫۰۰۰

دسیلیون( decillion) یعنی هزار نونیلیون. dec به معنی ده است.

یک دسیلیون ده دستهٔ سه تایی صفر بیشتر از هزار دارد.

عددها بیشمارند

 ریاضیدانان برای رهائی از این مشکل و آسانتر کردن کار عددهای بزرگ را به روشی دیگر نشان می دهند.

برای مثال ، عدد ۱۰۰۰ را به صورت ۱۰۳ و عدد ۱٫۰۰۰٫۰۰۰ را به صورت ۱۰۶ نشان می دهند.

یک بیلیون یا یک میلیارد را به صورت ۱۰۹ و یک کادریلیون به صورت ۱۰۱۵ نشان داده می شود.

دو هزار را به صورت ۱۰۳ × ۲ و سی میلیون را به صورت ۱۰۶ ×۳۰ یا ۱۰۷ × ۳ نشان می دهند.

واين هم يك سري نام گذاري ديگه كه كاملتره ولي خوب كاربردي نداره

اگر یک میلیارد تومان پول برنده شوید چکار می کنید؟

ایده های ۱۰۰۰٫۰۰۰ میلیاردی را در زندگیم عملی خواهم کرد

علی سلیمانپور-مشاوره فردی و کسب وکار

مولتی میلیونر آینده

 

بدون نظر


لطفا نظر خود را بنویسی

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مشاوره فردی و کسب وکار : 09124895786 - 09149270796