کارگاه آموزشی انواع بیمه نامه صادراتی ،کلوز A.B.C

کارگاه آموزشی انواع بیمه نامه صادراتی ،کلوز A.B.C

کارگاه آموزشی انواع بیمه نامه صادراتی ،کلوز A,B,C

کارگاه آموزشی انواع بیمه نامه صادراتی ،کلوز A,B,C

بیمه باربری در واقع بیمه نامه ای است برای حمل و نقل کالا ، که در مقابل دریافت حق بیمه ،

در جریان حمل کالا از مبدا تا مقصد کالا ، اگر کالا تلف شود و یا دچار خسارت گردد ،

شرکت بیمه همه هزینه های وارده را بر اساس کلوز های بیمه نامه جبران می کند.

در صنعت بیمه قدیمی ترین نوع بیمه باربری می باشد که در حمل و نقل دریایی در اواسط قرون وسطی در بین تجار و مالکان کشتی ها بسیار رایج بوده.

آخرین شرایط بیمه باربری مربوط به سال ۱۹۸۳ می باشد

که بر اساس کلوزهای A,B,Cجایگزین شرایط قبلی این بیمه نامه ها خواهد شد.

انواع بیمه باربری:

 

کارگاه آموزشی انواع بیمه نامه صادراتی ،کلوز A.B.C

بیمه های باربری صادراتی

خدمات بیمه باربری بیمه ”تعاون“ امنیت حمل و نقل را بیشتر خواهد کرد.

بیمه باربری نوعی بیمه حمل و نقل کالا (از طریق زمینی، هوایی و دریایی) می‌باشد

که به موجب آن یک طرف بیمه‌گر تعهد می‌نماید در ازای پرداخت وجوهی که از طرف دیگر (بیمه‌گذار) دریافت می‌کند

در صورت بروز حادثه در جریان حمل کالا از نقطه‌ای به نقطه دیگر،

خسارت وارده را طبق شرایط و مندرجات بیمه نامه جبران نموده و یا وجه معینی را بپردازد.

تعاریف مرتبط به بیمه باربری

وسیله حمل

وسیله حمل از موارد بسیار مهم در بیمه‌های باربری است که معمولاً به کشتی، هواپیما، کامیون، قطار و …. یا ترکیبی از آنها اطلاق می شود .

 

مورد بیمه

کالایی است که مشخصات دقیق آن از نظر وزن، تعداد، کیفیت، ماهیت، و …

با استفاده از اطلاعات مندرج در پروفر‌ما در بیمه‌نامه درج می‌شود.

پارت شیپمنت (PART SHIPMENT)

پارت شیپمنت یا حمل به دفعات، یعنی فروشندگان کالا قادر خواهند بود کالا را در چندین مرحله تحویل خریدار نمایند، به عبارت دیگر کالا در چندین مرحله یا پارت حمل می‌گردد.

کارگاه آموزشی انواع بیمه نامه صادراتی ،کلوز A.B.C

ترانس شیپمنت (TRANSSHPMENT)

به انتقال کالا از روی یک وسیله حمل به روی وسیله حمل دیگر گفته می‌شود

به عبارت دیگر حمل کالا ممکن است با چندین وسیله حمل صورت گیرد.

خسارت کلی (total loss)

این بیمه‌نامه خسارت مستقیم ناشی از آتش سوزی و یا غرق وسیله نقلیه که منجر به از بین رفتن کل محموله در یک مرحله می‌باشد را تحت پوشش قرار می‌دهد.

تلف کلی می‌تواند واقعی یا فرضی باشد.

تلف کلی واقعی زمانی تحقق می‌یابد که مورد بیمه کاملاً از بین رفته و یا از تصرف بیمه گذار خارج شود.

تلف کلی فرضی در صورتی است که هزینه نجات و تعمیر مورد بیمه خسارت دیده از ارزش واقعی مورد بیمه بیشتر شود.

بیمه نامه باربری صادراتی

کالاهایی که از ایران به مقصد کشورهای خارجی حمل می‌گردد، بر اساس انواع شرایط فروش نیاز به بیمه نامه صادراتی دارند.

به موجب این بیمه نامه کالای صادر شده از کشور ایران تا کشور مقصد تحت پوشش قرار می‌گیرد.

بیمه نامه باربری داخلی

کلیه تولیدات و محمولاتی که توسط تولید کنندگان و تجار در محدوده جغرافیایی کشور ایران جابجا می‌شوند توسط این بیمه‌نامه تحت پوشش قرار می‌گیرند

بیمه نامه باربری ترانزیت

مبدأ و مقصد برخی از حمل‌ها در خارج از مرزهای ایران بوده و کشور ایران تنها در مسیر حمل قرار داشته

و فقط کالا در محدوده کشور ایران حمل می‌گردد.

شرایط بیمه حمل و نقل کالا برای پوشش باربری خارجی

پوشش خطر بیمه شده کالا در شرایطC

 • آتش سوزی یا انفجار
 • به گل نشستن و زمین گیر شدن، برخورد با کف دریا، غرق یا واژگون شدن کشتی یا شناور
 • واژگون شدن یا از ریل خارج شدن وسیله حمل زمینی
 • تصادف یا برخورد کشتی با شناور یا وسیله حمل دیگر با هر جسم خارجی به غیر از آب
 • تخلیه کالا در بندر اضطراری
 • فدا کردن کالا در جریان خسارت عمومی
 • به دریا انداختن کالا جهت سبک سازی کشتی
 • زیان همگانی و هزینه‌های نجات
 • مسئولیت مشترک در تصادف

پوشش خطرات بیمه شده کالا در شرایط B

 • کلیه خطرهای بیمه شده در شرایط C و همچنین خطرهای زیر، در شرایط B تحت پوشش قرار می‌گیرند
 • زلزله، آتش فشان، صاعقه، به دریا افتادن کالا از روی عرشه کشتی
 • واژگون شدن یا از ریل خارج شدن وسیله حمل زمینی
 • ورود آب دریا، دریاچه، رودخانه به کشتی، شناور، وسیله، کانتینر یا انبارکالا
 • تلف کلی هر بسته کامل از کالا حین بارگیری یا تخلیه از کشتی یا شناور

پوشش خطرهای بیمه شده کالا در شرایط A

کاملترین نوع پوشش بیمه‌ای، شرایط A است در این پوشش تقریباً کلیه خطرات احتمالی در جریان حمل تحت پوشش بیمه گران قرار خواهد گرفت.

به جز استثنائاتی که به برخی از آنها در ادامه اشاره می‌گردد.

استثنائات در شرایط A – B- C

 • تلف، آسیب و یا هزینه ناشی از سوء عمل ارادی بیمه گذار
 • نشست و ریزش عادی، کسر عادی وزن یا حجم و یا فرسودگی و پوسیدگی عادی مورد بیمه
 • تلف، آسیب یا هزینه ناشی از کافی نبودن یا نامناسب بودن بسته بندی یا آماده‌سازی مورد بیمه برای حمل (بسته‌بندی) مندرج که شامل بارچینی در کانتینر و لیفت وان نیز می‌شود. به شرط اینکه چنین عملی قبل از شروع بیمه کالا به وسیله بیمه گذار یا کارکنان وی انجام شده باشد.
 • تلف ، آسیب یا هزینه ناشی از عیب ذاتی با ماهیت مورد بیمه
 • تلف ، آسیب یا هزینه‌ای که علت اساسی آن تاخیر باشد، حتی اگر این تأخیر ناشی از خطرهای بیمه شده صورت پذیرد (به استثناء هزینه‌های قابل پرداخت در خسارت همگانی)
 • تلف ، آسیب یا هزینه ناشی از ورشکستگی یا اعسار مالکان، مدیران و اجاره‌کنندگان یا گردانندگان کشتی و یا قصور در انجام تعهدات مالی از طرف آنها
 • تلف، آسیب یا هزینه ناشی از کاربرد هر نوع سلاح جنگی که با انرژی اتمی یا شکست، ترکیب هسته‌ای و یا واکنش مشابه دیگری با نیرو و یا ماده رادیواکتیو عمل نماید.

مواردی که به هیچ وجه تحت پوشش قرار نمی‌گیرد

 • آسیب یا هزینه‌های ناشی از عدم قابلیت دریا نوردی کشتی
 • نامناسب بودن کشتی، وسیله حمل، کانتینر و … مشروط به اینکه بیمه‌گذار و کارکنان از این موضوع اطلاع داشته باشند.
 • از بین رفتن کالا، آسیب دیدگی یا هزینه ناشی از جنگ، جنگ داخلی، بلوا و …
 • توقیف، ضبط، مصادره، تصرف و یا اثرات ناشی از این امور
 • آسیب یا هزینه‌های ناشی از عمل اعتصاب کنندگان، جلوگیری از ورود کارگران

کارگاه آموزشی انواع بیمه نامه صادراتی ،کلوز A.B.C

اهداف بیمه نامه

بیمه نامه باربری، زیان های مالی کالاهای تجاری را در صورت تحقق خطرات مرتبط حمل و نقل ( دریایی، هوایی، زمینی ) مورد پوشش قرار می‌دهد

و هدف از آن حفظ منافع صاحبان کالا، تجار، وارد کنندگان و در نهایت حفظ منافع ملی است.

 

بیمه های حمل و نقل صادراتی  بیمه‌ هایی می‌باشند که مبداً ایران و مقصد کشور خارجی باشد.

بیمه‌ های حمل و نقل وارداتی، صادراتی و ترانزیت براساس مبدأ و مقصد آنها متمایز می‌شوند

و کلیه صادرکنندگان کالا به این بیمه نامه نیاز دارند.

 

 ،  ،    ،

 ،  ،    ،

بیمه نامه ارزش اضافی ،بیمه نامه شرایط جنگی ،بیمه نامه تمام خطر همه اینها در کارگاه آموزشی بیمه کالای صادراتی

 •  تعهدات و وظایف بیمه گزار:

  1. بیمه گزار موظف است حداکثر ظرف مدت 5 روز بعد از حادثه مراتب اعلام خسارت را به نزدیک ترین شعبه بیمه ایران اعلام نماید.
  2. بیمه گزار موظف است کلیه اقدامات لازم را در جهت جلوگیری از توسعه و گسترش خسارت به عمل آورده و هیچگونه تغییری را در ماهیت خسارت کالا تا زمان کارشناسی و بازدید مقدماتی بیمه گر انجام ندهد.
  3. بیمه گزار موظف است در صورتی که کالا قبل از ترخیص از گمرک خسارت دیده باشد نسبت به تهیه صورت مجلس آسیب دیدگی اعم ازگمرکی یا بندری و یا گواهی کسر تخلیه (به تناسب نوع و محل وقوع خسارت )اقدام نماید .
  4. بیمه گزار موظف است پس از وقوع حادثه، به متصدیان حمل و یا پیمانکاران تخلیه و بارگیری کتبا اعلام خسارت نماید .
  5. بیمه گزار موظف است در اسرع وقت کلیه اسناد و مدارک لازم جهت رسیدگی به خسارت را به بیمه گر تسلیم نماید.
  6. بیمه گزار موظف است پس از در یافت خسارت ، فرم برگ جانشینی را تکمیل نموده و کلیه حقوق خود در مقابل اشخاص ثالث به لحاظ تقصیر و یا مسولیت در ایجاد حادثه تا میزان خسارت پرداخت شده به شرکت بیمه ایران منتقل نماید.
 •  مراحل رسیدگی به پرونده:

  1. ثبت اعلام خسارت توسط شعبه
  2. اعزام کارشناس به محل وقوع و استقرار کالای خسارت دیده
  3. اخذ مدارک مربوطه از بیمه گزار
  4. اخذ مجوز لازم از ستاد فنی ، در صورت لزوم

 

اگر می خواهید خواب هایتان تعبیر شوند اول باید بیدار شوید ج.م.پاور

اگر می خواهید صادرات کنید اول دانش صادرات را داشته باشید ع. سلیمانپور

View this post on Instagram

انواع #بیمه_کالا در #صادرات_کالا A B C بیمه‌گذار بیمه‌گذار شخص حقیقی یا حقوقی است که طرف تعهد بیمه‌گر است و شخصی است که با پرداخت حق بیمه جان، مال و مسئولیت خود و یا دیگری را برای مدت مشخص و معینی تحت پوشش بیمه قرار می‌دهد. بیمه گر: بیمه گر شخصی است حقوقی که در مقابل دریافت حق بیمه از بیمه گذار تعهد جبران خسارت و یا پرداخت وجه معینی را در صورت وقوع حادثه به عهده می گیرد در ماده 31 قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری چنین آمده است : عملیات بیمه در ایران بوسیله شرکتهای سهامی عام ایرانی که کلیه سهام آنها با نام بوده و با رعایت قانون و طبق قانون تجارت به ثبت رسیده باشند انجام خواهد گرفت البته اینم اضافه کنیم ک بیمه شرایط جنگی هم داریم که حق بیمه بیشتری نسبت به سایر کلوزهای بیمه پرداخت میکنیم یا با پرداخت حق بیمه اضافی می توان نه تنها کلیه هزینه های ارسالی از مبداء تا مقصد بلکه غرامت از سود از دست رفته را هم دریافت کرد چگونه مشتری یابی انجام دهیم چگونه با صرافی ها همکاری داشته باشیم چه تعهداتی فروشنده و خریدار نسبت به همدیگر دارند چگونه میتوان تجارت چمدانی انجام داد و صدها سوال دیگر در کارگاه آموزشی صادرات در تبریز تبریز ولیعصر خیابان معلم نبش کوچه مهتاب ساختمان آلومینیوم طبقه اول دفترمشاور کسب وکار آذربایجان جهت شرکت در کارگاه آموزشی صادرات در تبریز می توانید با شماره تلفن 09124895786 در تماس باشید #بیمه #بیمه_زندگی #بیمه_مسولیت #بیمه_عمر #بیمه_کالا #بیمه_مرکزی #بیمه_آسیا #بیمه_پاسارگاد #بیمه_بدنه #بیمه_کارآفرین #بیمه_معلم####بیمه_آتش_سوزی #بیمه_آسیا #بیمه_مرکزی_جمهوری_اسلامی_ایران #صادرات_به_باکو_ترکیه #صادرات_کالا #کارگاه_صادرات #کارگاه_آموزش_صادرات #مکتب_صادرات #بازاریابی_آنلاین

A post shared by #مشاوره_کسبوکار #آموزش_صادرات (@ali.soleimanpour) on

جدول کلی خطرات تحت پوشش شرایط (A,B,C& Total Loss )

توضیحات A B C T.L خطرات بیمه شده
۱-ازبین رفتی کلی کالا دریک مرحله براثرآتش سوزی
۲- آتش سوزی و انفجار
۳- به گل نشستن، زمین گیر شدن، برخورد با کف دریا، غرق شدن، واژگون شدن (کشتی یا شناور)
۴- واژگون شدن یا از خط خارج شدن وسیله حمل زمینی
منظور بر خورد کالاها با یکدیگر به علت طوفان یا درحین حمل زمینی نیست . ۵-تصادم یا برخورد کشتی، شناور یا وسیله حمل دیگر با هر جسم خارجی
۶- تخلیه کالا در بندر اضطراری
۷- تفدیه کالا در جریان زیان همگانی
۸- به دریا انداختن کالا برای سبک سازی
۹- زلزله، آتشفشان یا صاعقه
۱۰- به دریا افتادن کالا از روی عرشه کشتی
۱۱- ورود آب دریا، دریاچه، رودخانه به کشتی، شناور، محفظه کالا، کانتینر، لیفت وان یا محل انبار
محدود به بندر مقصد یا مبداء نیست و شامل تخلیه و بارگیری در حین ترانسشیپمنت نیز می شود. ۱۲- تلف کلی هربسته درکشتی یا شناورویا تلف کلی هربسته به علت افتادن در هنگام بارگیری ویا تخلیه کشتی و یا شناور
۱۳- طوفان
۱۴- دزدی دریایی
۱۵- آسیب و تخریب عمدی مورد بیمه که توأم با سوء نیت بوده، از طرف هر کس
۱۶- خسارتهای ناشی از باران، آفتاب و دم
۱۷- دزدی، دله دزدی و عدم تحویل
۱۸- سائیدگی ، زنگ زدگی، نشت، شکست
۱۹- لب پریدگی، کج شدن، خراشیدگی، ضربه دیدگی
۲۰- کالای مجاور، روغن زدگی
۲۱- خسارت ناشی از جنگ
۲۲- کرم زدگی، موش زدگی، آفت زدگی و …
۲۳- ریزش، کسری

کارگاه آموزشی انواع بیمه نامه صادراتی ،کلوز A.B.C

 

یک اشاره ای داشته باشید : کارگاه آموزشی صادرات بر باکو صفرتاصد بصورت خصوصی و عمومی در تبریز

با 500 میلیون تومان سرمایه چه کسب وکار موفقی داشته باشیم

با 500 میلیون تومان سرمایه چه کسب وکار موفقی داشته باشیم با 500 میلیون تومان سرمایه چه کسب وکار موفقی داشته باشیم ایده های پولساز برای کسانیکه حدودا 500 میلیون تومان سرمایه دارند  1-تولید یا توزیع رول حرراتی کاغذهای کارتخوان و خودپرداز و کاغذهای فروشگاهی و بانکی اطلاعات بیشتر در لینک آبی رنگ ذیل : […]

با 400 میلیون تومان سرمایه چه کسب وکار موفقی داشته باشیم

با 400 میلیون تومان سرمایه چه کسب وکار موفقی داشته باشیم با 400 میلیون تومان سرمایه چه کسب وکار موفقی داشته باشیم ایده های پولساز برای کسانیکه 400 میلیون تومان سرمایه دارند   1-بازار اینترنتی داشته باشید تیم حرفه ای داشته باشید که بهینه سازی سایت را بلعد باشند محصولات پر مصرف و نیاز اصلی […]

با 300 میلیون تومان سرمایه چه کسب وکار موفقی داشته باشیم

با 300 میلیون تومان سرمایه چه کسب وکار موفقی داشته باشیم با 300 میلیون تومان سرمایه چه کسب وکار موفقی داشته باشیم راهکارهای عالی برای سرمایه 300 میلیون تومان   1- محصولات پلاستیکی تولید کنید اگر یک تحقیق کوچلویی هم داشته باشید متوجه می شوید که پلاستیک همیشه حرفی برای گفتن دارد حتی نگاهی به […]

با 200 میلیون تومان سرمایه چه کسب وکار موفقی داشته باشیم

با 200 میلیون تومان سرمایه چه کسب وکار موفقی داشته باشیم با 200 میلیون تومان سرمایه چه کسب وکار موفقی داشته باشیم خیلی از افراد پول دارند اما راهنما ومشاور خوبی ندارند چون دانش اولیه را ندارند چون نگران برگشت سرمایه شان هستند چون مجهولات شان بیشتر از معلومات شان می باشد و افرادی هم […]

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های مورد نیاز با * علامت گذاری شده اند.

ثبت نام و موفقیت

همیشه یاد بگیریم
برو به بالا