پیشنهاد مشاور علی سلیمانپور, مشاوره کسب و کار

کسب درآمد روزی یک میلیون تومان

کسب درآمد روزی یک میلیون تومان

در هر گروه سنی هم باشید می توانید روزی یک میلیون ماهی 30 میلیون تومان درآمد را داشته باشید 

اگر روش های کسب درآمد را بدانید این مبلغ زیاد هم نیست 

حتی بزودی هزینه یک زندگی نرمال بیشتر از این خواهد شد 

اگر بلد نباشید مبلغ بزرگی برای شما خواهد بود مثل اینکه درآمد خالص ماهیانه یکی حداقل 100 میلیون تومان یا حتی 1 میلیارد تومان باشد این مطب را بخواند و حتما خواهد گفت که این بیچاره ها هنوز در ماهی 30 میلیون تومان ماندند خوب این مبلغ برای آنها خیلی ریز و کم می باشد حق هم دارند چون به کم قانع نیستند و مهارت بالایی دارند یا کسب وکار پرونقی دارند و دهها مورد دیگر

یکی از این راهها برای شما جوانان همکاری با ما می باشد 

بدون سرمایه اولیه فقط با وقت تان روزی 1 میلیون ماهی 30 میلیون تومان درآمد داشته باشید با ما همکاری کنید

حتی خودتان هم می توانید دست بکار شوید

نسبت به سرمایه ای که داشته باشید می توانید خودتان هم اقدام کنید مثلا می توانید کتاب 101 ایده نو مرا داشته باشید

و یکی از 101 ایده نو تولیدی و صنعتی و خدماتی را داشته باشید و کسب وکار خودتان را داشته باشید اگر 50 هزار تومان تا 50.000.000 میلیارد تومان سرمایه هم داشته باشید می توانید روی این کتاب ایده دهی حساب کنید چون این کتاب مختص کسب وکار ایرانی می باشد

روزی یک میلیون تومان حداقل درآمدتان می تواند باشد

امروزه درآمدی کمتر از یک میلیون تومان داشته باشید یعنی در حال پسرفت می باشید

ما تئوری یاد نمی دهیم این مراحل را رد کردیم …

5 راهکار و نظر یک مشاوره کسب وکار تولیدی و صنعتی در تبریز 

برای شما پیشنهاد می کنم که می توانید با انجام چند تا یا حتی یکی از آنها به درآمد بالایی برسید

1- با هر سرمایه ای که دارید تجارت کنید (خریدوفروش کنید)

2-با ما همکاری داشته باشید گر در تبریزید

3-دورکاری تیمی داشته باشید درآمدی از اینترنت داشته باشید

4-طراحی اپلیکیشن را انجام دهید

5-اموری را آموزش محور کنید

 

سوا از مشاوره اگر این وبلاگ کمکی کرده باشد که چندین هزار نفر به درآمد بالایی برسند حتی یک نفری به درآمد میلیونی روزانه برسد مرا خیلی خیلی خوشحال خواهد کرد چون یک سفره ای برای ایرانیان خواهد داشت چون برای خودش و انسانها کمک خواهد کرد چون اقتصادی آنها بازتر خواهد شد و دهها و صدها مورد دیگر 

کسب درآمد روزی یک میلیون تومان

“>