مشاوره کسب وکار(فروش داخلی وخارجی)

Showing 1–36 of 77 results

کسب درآمد 30 میلیون تومانی
۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

کسب درآمد 30 میلیون تومانی

تولید کنسرو پرندگان خاص
۹,۰۰۰,۰۰۰ ریال

تولید کنسرو پرندگان خاص

7 راهکار موفقیت شرکتها
۴۹۰,۰۰۰ ریال

7 راهکار موفقیت شرکتها

سود 200درصدی در عطر فروشی
۹۰۰,۰۰۰ ریال

سود 200درصدی در عطر فروشی

چگونه به هدف مان برسیم؟
۹۹۰,۰۰۰ ریال

چگونه به هدف مان برسیم؟

واسطه گری بین المللی
۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

واسطه گری بین المللی

صادرات با سرمایه کم
۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

صادرات با سرمایه کم

کسب درآمد از فریلنسری
۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال

کسب درآمد از فریلنسری

چگونه مشاور کسب وکار شویم
۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

چگونه مشاور کسب وکار شویم

راه اندازی کسب وکار با 10 میلیارد تومان
۲,۴۹۰,۰۰۰ ریال

راه اندازی کسب وکار با 10 میلیارد تومان

راه اندازی کسب وکار با 5 میلیارد تومان
۲,۴۹۰,۰۰۰ ریال

راه اندازی کسب وکار با 5 میلیارد تومان

راه اندازی کسب وکار با یک میلیارد تومان
۲,۴۹۰,۰۰۰ ریال

راه اندازی کسب وکار با یک میلیارد تومان

راه اندازی کسب وکار با 500 میلیون تومان
۲,۴۹۰,۰۰۰ ریال

راه اندازی کسب وکار با 500 میلیون تومان

کوهی از الماس فقط استخراج کنید

کوهی از الماس فقط استخراج کنید
برو به بالا