مبلغ سهام
سهام عدالت
زمان واریزی و سامانه سهام عدالت
زمان واریزی و سامانه سهام عدالت
روی سامانه سهام عدالت کلیک کنید ???
سامانه سهام عدالت
http://www.samanese.ir
سود سهام عدالت اوایل مهرماه واریز میشود
مشاور رئیس کل سازمان خصوصی سازی با اشاره به واریز اولین سود سهام عدالت در اوایل مهرماه گفت:فعلا هیچ برنامه ای برای ثبت نام سری جدید سهام عدالت و تعداد و مبنای تعیین مشمولین نداریم.

سید جعفر سبحانی در خصوص تعداد افرادی که شماره شبا در سامانه عدالت ثبت کرده اند، بیان کرد:تا به امروز حدود ۲۳ میلیون نفر شماره شبای خود را در سامانه سهام عدالت به ثبت رسانده اند و از میان ۴۹ میلیون نفر مشمول بیش از ۳۳ میلیون نفر از طریق سامانه صورت حساب دریافت کرده اند.
یک جمعه گذشت و تو نیامدی
من پیر تر شدم ولی تو نیامدی
موعود فرا رسید مهر تمام شد اما تو نیامدی
http://www.samanese.ir/reg.html
ثبت شماره حساب سهام عدالت و شناسه شبا سهام عدالت
سامانه سهام عدالت
زمان دقیق واریزی سهام عدالت
ورود با کد ملی به حساب سهام عدالت
مشاهده صورتحساب سهام عدالت
ثبت شماره حساب سهام عدالت و شناسه شبا سهام عدالت