10%پس انداز کنید 90%خرج و خوش گذرانی

10%پس انداز کنید 90%خرج و خوش گذرانی

90% درآمدتان را خرج کنید ثروتمند شوید
ثروتمندها به دارایی شان فکر می کنند، فقرا به درآمدشان.

ثروت به معنای مقدار دارایی است و نه درآمد.

باید یاد بگیرید درآمد را به دارایی تبدیل کنید.

بلکه باید پس انداز کنید تا پولدار شوید

خیلیا میگویند مگر می شود با 10 درصد پولدار شد

اگر 5 سالی فقط 10% درآمد خودتان را پس انداز کنید

در پایان مدت مذکور تا حدودی هرکاری را بخواهید میتوانید انجام دهید
ضرب المثل قطره قطره جمع گردد وانگهی دریا شود
بله می شود مگر اینکه بیت بالایی را نقض کرده باشید

اکثر آدم های معمولی هر روز خریدی انجام میدهند اما راضی هم نمی شوند

چون هیچ برنامه ای برای پس انداز کردن هم ندارند از بی برنامگی همه دارایی خود را خرج می کنند

بدون اینکه حالی از خرج آن کرده باشند

امابا راهکار بنده می توانید زندگی رویایی داشته باشید

10%پس انداز کنید 90%خرج و خوش گذرانی

90درصد را هرطور که می خواهید برای خودتان و دوستان و خانوادهتان و… هزینه کنید
اما به آن 10% دست نزنید پول قسم خورده خودتان انجام دهید .

10%پس انداز کنید 90%خرج و خوش گذرانی10%پس انداز کنید 90%خرج و خوش گذرانی10%پس انداز کنید 90%خرج و خوش گذرانی10%پس انداز کنید 90%خرج و خوش گذرانی10%پس انداز کنید 90%خرج و خوش گذرانی10%پس انداز کنید 90%خرج و خوش گذرانی