14رازی در مورد طلا
14رازی در مورد طلا

14رازی در مورد طلا :
۱۴- طلا بسیار نرم است
۱۳- طلا فلزی است که می شود آن را خورد
۱۲- در اقیانوس ها طلای زیادی وجود دارد
۱۱- طلا انعطاف پذیرترین و چکش خور ترین فلز است
۱۰- در جوایز ورزشی و هنری نشانه پیروزی به شمار می آید
۹- طلا خاصیت درمانی دارد
۸- برخی از افراد از طلا می ترسند
۷- مقدار طلایی که تاکنون کشف شده بسیار کم تر از آن چیزی است که فکر می کنید
۶- گیاهان نیز طلا دارند
۵- طلا کم یاب ترین فلز روی زمین به شمار می آید
۴- منشأ طلا از فضا است
۳- دوبی شهر طلایی جهان است
۲- طلا شما را خنک نگه می دارد
۱- هندی ها رکورد دار استفاده از طلا هستند