7 خصوصیات ویژه فروشندگی موفق در ایران
۷ خصوصیات ویژه فروشندگی موفق در ایران :
۱) زیبا باشد (خوش تیپ یا خوشگل )

۲)دانایی در مورد کالا وخدمات ارائه شده داشته باشد

۳)مثبت اندیش باشد

۴ )گوش شنواداشته باشد

۵) نیاز مشتری را تشخیص دهدو بهترین پیشنهاد خود را بدهید

۶)تخفیف خوبی بدهد
7 خصوصیات ویژه فروشندگی موفق در ایران
۷)بعد از خرید تشکر ویژه ای از مشتری داشته باشد با این حرکت خاص اش مشتری راضی خواهد بود و برای همیشه وفادار خواهد بود +چون ایران تنها کشوریست که خریدران بعد از خرید کالایی از فروشنده تشکر میکنند در دنیا عکس قضیه صادق است.