مشاوره کسب و کار, موفقیت فردی

ارزش زمان هر ثانیه شما چقدر است؟

ارزش زمان هر ثانیه شما چقدر است؟

ارزش زمان هر ثانیه شما چقدر است؟

ارزش زمان هر دقیقه شما چقدر است؟
ارزش زمان هر ساعت شما چقدر است؟
ارزش زمان هر روز شما چقدر است؟
ارزش زمان هر ماه شما چقدر است؟

ثانیه یکای زمان در سیستم متریک یا دستگاه SI بوده و نشانه ی آن s یا Sec است.

ثانیه می‌تواند توسط ساعت مکانیکی، الکتریکی یا اتمی اندازه‌گیری شود.

به طور مثال میلی‌ثانیه به یک هزارم ثانیه اطلاق می‌شود،

میکروثانیه به یک میلیونیوم و نانوثانیه به یک میلیاردیم آن.

https://fa.wikipedia.org/wiki/ثانیه

دقیقه (مخفف:min) یکای زمان است که برابر با ۶۰ ثانیه و یک شصتم ساعت است.

در موارد خیلی نادر دقیقه می‌تواند ۵۹ یا ۶۱ ثانیه باشد که ثانیه کبیسه می‌گویند.

در بیان دقیقه آن را با علامت پریم مشخص می‌کنند

روز یا شبانه‌روز، عبارت از مدت زمان یکدوره تناوب حرکت وضعی زمین می‌باشد همان 24 ساعت میباشد 

ارزش زمان هر ثانیه شما چقدر است؟

هرماه 720 ساعت

هرماه 43200 دقیقه

هرماه 2592000 ثانیه

اگر حقوق یک شخص رقم های ذیل را داشته باشد قیمت زمان ماه -روز-ساعت-دقیقه-ثانیه آن چقدر می باشد 

زمان خود را مدیریت کنید تا ‍پول جمع کنید

1.000.0000 تومان /30روز =33334 تومان حقوق روزانه / 24 ساعت قیمت هرساعت آن 1389 تومان و قیمت هر دقیقه آن ریال 23/14 تومان و قیمت هر ثانیه در شبانه روزی 38٪ ریال می باشد

2.000.0000 تومان /30 روز =66667 تومان حقوق روزانه / 24 ساعت قیمت هرساعت آن 2778 تومان و قیمت هر دقیقه آن ریال 46/3 تومان و قیمت هر ثانیه در شبانه روزی 77٪ ریال می باشد

3.000.0000 تومان /30روز =100000 تومان حقوق روزانه / 24 ساعت قیمت هرساعت آن 4167 تومان

و قیمت هر دقیقه آن ریال 70 تومان و قیمت هر ثانیه در شبانه روزی ریال 1/16تومان  می باشد.

5.000.0000 تومان /30روز =166667 تومان حقوق روزانه / 24 ساعت قیمت هرساعت آن 6944 تومان

و قیمت هر دقیقه آن ریال 115/74 تومان و قیمت هر ثانیه در شبانه روزی ریال 1/93تومان می باشد.

10.000.0000 تومان /30روز =33334 تومان حقوق روزانه / 24 ساعت قیمت هرساعت آن 13889 تومان

و قیمت هر دقیقه آن ریال 231/14 تومان و قیمت هر ثانیه در شبانه روزی ریال 3/85تومان می باشد.

100.000.0000 تومان /30روز =3333334 تومان حقوق روزانه / 24 ساعت قیمت هرساعت آن 138888 تومان

و قیمت هر دقیقه آن ریال 2314/8 تومان و قیمت هر ثانیه در شبانه روزیریال 38/5تومان می باشد.

1000.000.0000 تومان /30روز =333333334 تومان حقوق روزانه / 24 ساعت قیمت هرساعت آن 1388889 تومان

و قیمت هر دقیقه آن ریال 23148 تومان و قیمت هر ثانیه در شبانه روزی ریال 386 تومان می باشد.

حال برایم بگویید ارزش زمان شما چقدر است ؟

ارزش زمان هر ثانیه شما چقدر است؟

برای افزایش قیمت ثانیه های خودم چاره ای اندیشیده ام و شکرخدا هر لحظه دارم برایشان نزدیک ونزدیکتر می شوم و بر بعضی از آنها هم رسیده ام.

بدون فوت وقت جلو می روم

با برنامه ریزی خاص عمل می کنم شما چطور؟!!!

09124895786

ارزش زمان هر ثانیه شما چقدر است؟

مشاوره فردی وکسب وکار +علی سلیمانپور

ارزش زمان هر ثانیه شما چقدر است؟

 

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.