مدل هفت اس 7S مک کینزی آیا سازمان ما در مسیر تحقق اهدافش می باشد

مدل هفت اس 7S مک کینزی آیا سازمان ما در مسیر تحقق اهدافش می باشد

مدل هفت اس 7S مک کینزی آیا سازمان ما در مسیر تحقق اهدافش می باشد

ابزار حصول اطمینان از هماهنگی در سازمان

چگونه می‌توانید تجزیه و تحلیل کنید که سازمان شما در مسیر درستی برای تحقق اهداف خود قرار گرفته است؟

این سوالی است که از گذشته در اغلب سازمان‌ها مطرح شده و برای آن پاسخ‌های متفاوتی نیز ارائه شده است.

برخی رویکردها نگاه به وضعیت داخلی سازمان دارد، بعضی دیگر محیط خارجی را مورد بررسی قرار می‌دهند و تعدادی دیگر با رویکردی ترکیبی به این موضوع نگاه می‌کنند.

در این نوشتار ابزار چارچوب 7s مک کینزی برای اطمینان از بهبود عملکرد و هماهنگی در سازمان معرفی خواهد شد.

معرفی ابزار
ابزار 7s مک کینزی از هفت عامل مهم تشکیل شده و به دو گروه «نرم» و «سخت» تقسیم می‌شوند:

این عوامل را می‌توان به شرح زیر بیان کرد:
* استراتژی (Strategy): برنامه مدونی است که سازمان برای ایجاد مزیت رقابتی ایجاد می‌کند.
* ساختار (Structure): ساز و کاری است که در آن ارتباطات داخل سازمانی و شرح وظایف، تشریح شده است.
* نظام‌ها (Systems): فعالیت‌ها و دستورالعمل‌های روزانه‌ای است که کارکنان بر طبق آن عمل می‌کنند.
* ارزش‌های مشترک (Shared Values): ارزش‌های محوری است که نشان می‌دهد فرهنگ سازمان منطبق با آن شکل گرفته است.
* سبک‌ها (Style): سبک رهبری مدیران سازمان این عامل را تشکیل می‌دهد.
* کارکنان (Staff): افراد و قابلیت‌های عمومی آنها.
* مهارت‌ها (Skills): مهارت‌ها و شایستگی‌های کارکنان سازمان.

 

استراتژی:

استراتژی طرحی است که منظور دستیابی به یک مزیت رقابتی پایدار در سازمان و رقابت موفقیت‌آمیز در بازار توسعه پیدا می‌کند.

در مدل 7 اس مکینزی یک استراتژی خوب طراحی‌شده به چه معنا است؟

به‌طورکلی، یک استراتژی خوب و منطقی، استراتژی است که به‌خوبی به دیگران انتقال داده‌شده باشد، بلندمدت باشد، به دستیابی به مزیت رقابتی کمک کند و با استناد به چشم‌انداز سازمانی، رسالت و ارزش‌ها تقویت‌شده باشد.

اما زمانی که به تنهای مورد تحلیل قرار بگیرد، اظهارنظر در رابطه با هماهنگی و انطباق آن با دیگر عناصر سخت و دشوار است.

بنابراین کلید اصلی در مدل 7 اس مکینزی نگاه کردن به شرکت خودتان به‌منظور پیدا کردن استراتژی، ساختار، سیستم‌ها و . . . خوب و مناسب نیست، بلکه باید به دنبال هماهنگی آن با دیگر عناصر سازمانی باشیم؟

به‌عنوان‌مثال، انتخاب استراتژی کوتاه‌مدت اغلب برای شرکت کاری معقول به‌حساب نمی‌آید، اما اگر با دیگر عناصر سازمانی هماهنگ باشد، ممکن است منجر به نتایج خوب و قوی شود.

 

ساختار:

ساختار بیانگر شیوه‌ای است که بر اساس آن بخش‌ها و واحدهای سازمانی سازمان‌دهی شده و شامل اطلاعاتی مبنی بر پاسخگو بودن کدام بخش به دیگری است.

به‌عبارت‌دیگر، ساختار چارت سازمانی شرکت محسوب می‌شود. از طرف دیگر یکی از واضح‌ترین و آسان‌ترین عناصر قابل‌تغییر در مدل هم هست.

 

سیستم‌ها:

سیستم‌ها فرایندهایی و دستورالعمل‌هایی در شرکت هستند که بیانگر فعالیت‌های روزانه یک کسب‌وکار و چگونگی اتخاذ تصمیم‌ها می‌باشند.

سیستم‌ها بخش‌هایی از شرکت و سازمان هستند که نشان می‌دهند چگونه یک کسب‌وکار انجام‌گرفته و باید تمرکز اصلی مدیران در حین فرایند تغییر سازمانی بر روی آن متمرکز باشد.

 

مهارت‌ها:

مهارت‌ها توانایی‌هایی است که کارکنان یک سازمان به‌خوبی به انجام می‌رسانند.

این مهارت‌ها همچنین شامل قابلیت‌ها و توانمندی‌ها هم می‌شوند.

در طی فرایند تغییر سازمانی، اغلب این سؤال مطرح می‌شود که سازمان برای اجرای استراتژی جدید یا ساختار جدید خودش به چه مجموعه مهارت‌هایی نیاز دارد.

مقصود از مهارت فعالیتی است که سازمان آن را به بهترین شکل انجام میدهد

کارکنان:

عنصر کارکنان به این موضوع می‌پردازند که یک سازمان چه نوع کارکنان و به چه تعداد از آن‌ها نیاز دارد و روند استخدام، آموزش، انگیزش و پاداش دادن به آن‌ها باید به چه صورتی انجام پذیرد.

 

سبک:

سبک بیانگر شیوه‌ای است که بر اساس آن یک شرکت توسط مدیران ارشد سازمانی مورد مدیریت قرارگرفته،

آن‌ها چگونه با یکدیگر تعامل می‌کنند، چه‌کارهایی انجام می‌دهند و ارزش‌های نمادین آن‌ها هم چیست.

به‌عبارت‌دیگر، بیانگر سبک مدیریت رهبران یک سازمان است.

 

ارزش‌های مشترک:

ارزش‌های مشترک در قلب مدل 7 اس مکینزی قرار دارد. این ارزش‌ها شامل بایدها و استانداردهایی است که راهنمای رفتار کارکنان و اعمال شرکت می‌شود و ازاین‌رو اساس و بنیاد هر سازمانی است.

 

نکته مهم در رابطه با مدل 7 اس مکینزی ازنظر توسعه‌دهندگان آن این است که به تمام این عناصر باید ارزشی برابر داده شود تا بهترین نتایج از دل آن‌ها خارج شود.


نوع فایل عنوان فایل حجم فایل لینک دانلود
مدل-مک-کینزی-7اس-آیا-سازمان-ما-در-مسیر-تحقق-اهدافش-می-باشد.docx (خریداری نشده) 17,2 کیلوبایت -
مدل-مک-کینزی-7اس-آیا-سازمان-ما-در-مسیر-تحقق-اهدافش-می-باشد.pdf (خریداری نشده) 350,9 کیلوبایت -

Product Description

مدل هفت اس 7S مک کینزی آیا سازمان ما در مسیر تحقق اهدافش می باشد

مدل هفت اس 7S مک کینزی آیا سازمان ما در مسیر تحقق اهدافش می باشد

ابزار حصول اطمینان از هماهنگی در سازمان

چگونه می‌توانید تجزیه و تحلیل کنید که سازمان شما در مسیر درستی برای تحقق اهداف خود قرار گرفته است؟

این سوالی است که از گذشته در اغلب سازمان‌ها مطرح شده و برای آن پاسخ‌های متفاوتی نیز ارائه شده است.

برخی رویکردها نگاه به وضعیت داخلی سازمان دارد، بعضی دیگر محیط خارجی را مورد بررسی قرار می‌دهند و تعدادی دیگر با رویکردی ترکیبی به این موضوع نگاه می‌کنند.

در این نوشتار ابزار چارچوب 7s مک کینزی برای اطمینان از بهبود عملکرد و هماهنگی در سازمان معرفی خواهد شد.

معرفی ابزار
ابزار 7s مک کینزی از هفت عامل مهم تشکیل شده و به دو گروه «نرم» و «سخت» تقسیم می‌شوند:

این عوامل را می‌توان به شرح زیر بیان کرد:
* استراتژی (Strategy): برنامه مدونی است که سازمان برای ایجاد مزیت رقابتی ایجاد می‌کند.
* ساختار (Structure): ساز و کاری است که در آن ارتباطات داخل سازمانی و شرح وظایف، تشریح شده است.
* نظام‌ها (Systems): فعالیت‌ها و دستورالعمل‌های روزانه‌ای است که کارکنان بر طبق آن عمل می‌کنند.
* ارزش‌های مشترک (Shared Values): ارزش‌های محوری است که نشان می‌دهد فرهنگ سازمان منطبق با آن شکل گرفته است.
* سبک‌ها (Style): سبک رهبری مدیران سازمان این عامل را تشکیل می‌دهد.
* کارکنان (Staff): افراد و قابلیت‌های عمومی آنها.
* مهارت‌ها (Skills): مهارت‌ها و شایستگی‌های کارکنان سازمان.

 

استراتژی:

استراتژی طرحی است که منظور دستیابی به یک مزیت رقابتی پایدار در سازمان و رقابت موفقیت‌آمیز در بازار توسعه پیدا می‌کند.

در مدل 7 اس مکینزی یک استراتژی خوب طراحی‌شده به چه معنا است؟

به‌طورکلی، یک استراتژی خوب و منطقی، استراتژی است که به‌خوبی به دیگران انتقال داده‌شده باشد، بلندمدت باشد، به دستیابی به مزیت رقابتی کمک کند و با استناد به چشم‌انداز سازمانی، رسالت و ارزش‌ها تقویت‌شده باشد.

اما زمانی که به تنهای مورد تحلیل قرار بگیرد، اظهارنظر در رابطه با هماهنگی و انطباق آن با دیگر عناصر سخت و دشوار است.

بنابراین کلید اصلی در مدل 7 اس مکینزی نگاه کردن به شرکت خودتان به‌منظور پیدا کردن استراتژی، ساختار، سیستم‌ها و . . . خوب و مناسب نیست، بلکه باید به دنبال هماهنگی آن با دیگر عناصر سازمانی باشیم؟

به‌عنوان‌مثال، انتخاب استراتژی کوتاه‌مدت اغلب برای شرکت کاری معقول به‌حساب نمی‌آید، اما اگر با دیگر عناصر سازمانی هماهنگ باشد، ممکن است منجر به نتایج خوب و قوی شود.

 

ساختار:

ساختار بیانگر شیوه‌ای است که بر اساس آن بخش‌ها و واحدهای سازمانی سازمان‌دهی شده و شامل اطلاعاتی مبنی بر پاسخگو بودن کدام بخش به دیگری است.

به‌عبارت‌دیگر، ساختار چارت سازمانی شرکت محسوب می‌شود. از طرف دیگر یکی از واضح‌ترین و آسان‌ترین عناصر قابل‌تغییر در مدل هم هست.

 

سیستم‌ها:

سیستم‌ها فرایندهایی و دستورالعمل‌هایی در شرکت هستند که بیانگر فعالیت‌های روزانه یک کسب‌وکار و چگونگی اتخاذ تصمیم‌ها می‌باشند.

سیستم‌ها بخش‌هایی از شرکت و سازمان هستند که نشان می‌دهند چگونه یک کسب‌وکار انجام‌گرفته و باید تمرکز اصلی مدیران در حین فرایند تغییر سازمانی بر روی آن متمرکز باشد.

 

مهارت‌ها:

مهارت‌ها توانایی‌هایی است که کارکنان یک سازمان به‌خوبی به انجام می‌رسانند.

این مهارت‌ها همچنین شامل قابلیت‌ها و توانمندی‌ها هم می‌شوند.

در طی فرایند تغییر سازمانی، اغلب این سؤال مطرح می‌شود که سازمان برای اجرای استراتژی جدید یا ساختار جدید خودش به چه مجموعه مهارت‌هایی نیاز دارد.

مقصود از مهارت فعالیتی است که سازمان آن را به بهترین شکل انجام میدهد

کارکنان:

عنصر کارکنان به این موضوع می‌پردازند که یک سازمان چه نوع کارکنان و به چه تعداد از آن‌ها نیاز دارد و روند استخدام، آموزش، انگیزش و پاداش دادن به آن‌ها باید به چه صورتی انجام پذیرد.

 

سبک:

سبک بیانگر شیوه‌ای است که بر اساس آن یک شرکت توسط مدیران ارشد سازمانی مورد مدیریت قرارگرفته،

آن‌ها چگونه با یکدیگر تعامل می‌کنند، چه‌کارهایی انجام می‌دهند و ارزش‌های نمادین آن‌ها هم چیست.

به‌عبارت‌دیگر، بیانگر سبک مدیریت رهبران یک سازمان است.

 

ارزش‌های مشترک:

ارزش‌های مشترک در قلب مدل 7 اس مکینزی قرار دارد. این ارزش‌ها شامل بایدها و استانداردهایی است که راهنمای رفتار کارکنان و اعمال شرکت می‌شود و ازاین‌رو اساس و بنیاد هر سازمانی است.

 

نکته مهم در رابطه با مدل 7 اس مکینزی ازنظر توسعه‌دهندگان آن این است که به تمام این عناصر باید ارزشی برابر داده شود تا بهترین نتایج از دل آن‌ها خارج شود.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های مورد نیاز با * علامت گذاری شده اند.

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

مدل هفت اس 7S مک کینزی آیا سازمان ما در مسیر تحقق اهدافش می باشد


نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های مورد نیاز با * علامت گذاری شده اند.

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

09124895786

04133313301
برو به بالا